Disclaimer

DISCLAIMER

  • POS is gerechtigd een toeslag te berekenen bij bovenmatige slijtage, vervorming of vernageling van de te bewerken vloer.
  • Bij vertrekken kleiner dan 20m2, is het mogelijk dat hiervoor een toeslag wordt berekend, dit zal vooraf besproken worden.
  • Opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van alle rechten en wijzigingen.
  • Prijzen zijn gebaseerd op een geheel ontruimd vertrek.
  • Prijzen zijn inclusief BTW en arbeidskosten.
  • Eventuele parkeergelden worden doorberekend naar geldend tarief
  • Indien geen lift aanwezig is en de te bewerken vertrekken zijn moeilijk bereikbaar, dan zal hiervoor een meerprijs vooraf besproken worden.
  • Bij twijfel neemt u contact op per mail